Texas Holdem Poker ruke – objašnjenja i poredak Poker ruku

Ovdje ćete naći detaljan opis i objašnjenja svih mogućih ruku i njihove vrijednosti u pokeru:

Win at Intertops!

Royal Flush:


Najbolja ruka u pokeru je Royal Flush. Royal Flush se sastoji od pet poker karti iste boje poredane jednom za drugom Poker od kojih najveća mora biti as. Primjer Royal Flusha:
10, dečko, dama, kralj, as – sve u istoj boji

Straight Flush:

Straight Flush je druga najbolja Poker ruka sa pet uzastopnih Poker karata koje također moraju biti u istoj boji. Straight Flush je kombinacija Flusha i Straighta (skale). Ako dva ili više igrača imaju Flush, onaj sa većim Flushom pobjeđuje. Primjer Straight Flusha:
5, 6, 7, 8, 9 sve u istoj boji

Poker (four of a kind):

Poker (four of a kind): Poker, zvan još i „four of a kind“ sastoji se od četiri karte iste vrijednosti. Ako ima više igrača koji imaju Poker, onaj sa višim Pokerom pobjeđuje. Primjer Pokera:
kraljica, kraljica, kraljica, kraljica, 8 8

Full House:

Full House se sastoji od trisa tj. “three of a kinda” (tri karte iste vrijednosti) i para tj. pair-a (dvije karte iste vrijednosti). Ako ima više igrača koji imaju full house, onaj poker igrač koji ima Full House koji se sastoji od višeg “three of a kinda” pobjeđuje. Primjer Full House-a:
kralj, kralj, kralj, 3, 3

Flush (boja):

Flush se sastoji od pet poker karata iste boje. Ako ima više igrača koji imaju Flush onaj sa najvišom poker kartom pobjeđuje. Primjer Flush-a:
2, 5, 8, kraljica, as - svi u istoj boji

Straight(skala):

Skala se sastoji od pet uzastopnih poker karti kod kojih boja nije važna. Primjer skale:
6, 7, 8, 9, 10 (nisu iste boje)

three of a kind (tris):

Tris se sastoji od tri karte iste vrijednosti. Ako ima više igrača koji imaju tris, pobjeđuje igrač Pokera koji ima najviši tris. Primjer trisa:
2, 2, 2, 9, dečko

two pairs (dva para):

Vaša Poker ruka se sastoji od dva različita para. Ako postoji više igrača koji imaju dva para, pobjeđuje Poker igrač sa višim parom. Ako je viši par također jednak, drugi par (onaj niži) odlučuje pobjednika. Primjer dva para:
5, 5, 10, 10, 9

one pair (par):

Par se sastoji od dvije karte iste vrijednosti. Ako postoji više igrača koji imaju par u svojoj Poker ruci, onaj sa većim parom pobjeđuje. Primjer para:
6, 6, 3, dečko, as

Visoka karta:

Ako nema niti jednog poker igrača koji ima poker ruku kakva su gore opisane, igrač sa najvišom kartom pobjeđuje. Primjer visoke karte:
3, 5, 7, dečko, kralj (kralj je visoka karta)

Bundesliga picks

view the latest picks now!